תהיו חברים שלנוכתבו לנוצור קשר

הפתרון הנכון!

החוברת מתמקדת בפיתוח מיומנויות של פתרון בעיות ומיומנויות כתיבה.

בחוברת מקבץ של 60 אירועים מחיי היומיום בבית הספר ובבית איתם הילדים עשויים להתמודד. 

החוברת מזמנת התמודדות עם אירועים שונים, חשיבה על דרכים ואסטרטגיות לפתרון.

החוברת יכולה להוות כלי משמעותי גם לעבודה בבית הספר בשיעורי כישורי חיים.