תהיו חברים שלנוכתבו לנוצור קשר

Gulliver's Travels / מסעות גוליבר

גלול לפרטי מוצר

Gulliver's Travels / מסעות גוליבר
1693 434

מיטב הקלאסיקות של הספרות המודרנית באנגלית קלה, בעיבוד מקוצר ובשפה עדכנית.

הסדרה step by step מיועדת לקוראים מתחילים ומתקדמים באנגלית.

הספרים בסדרה מחולקים ל-8 רמות קושי, ונבדלים זה מזה במורכבות השפה, כמות המילים והדקדוק המופיע.

 

לנוחיות הקוראים, לשיפור שטף הקריאה והעשרת אוצר המילים - תרגום המילים הקשות מופיע בכל עמוד!

 

"The wind carried me away …I was sure I was going to die".
Gulliver enjoys traveling. Let's join his voyages to the marvelous countries of Lilliput, Brobdingnad, and the country of the Houyhnhnms and follow his adventures.

₪4440

כמות

מוצרים נילווים

A Collection of 4 Short Stories

Moby Dick

Round the World in Eighty Days

The Mysteriouse Island